iPhone 6S Plus/iPhone 6s

636506509528306435_iphone6-32GB-2 Mới về

iPhone 6s 64GB cũ

4.800.000

Hàng qua sử dụng, hình thức like new

636506509528306435_iphone6-32GB-2
636506509528306435_iphone6-32GB-2

iPhone 6s Plus 64GB cũ (đẹp 99%)

6.500.000

Lì xì thêm 1,000,000đ khi mua combo sức khỏe (iPhone + Apple Watch + Airpods)

636506509528306435_iphone6-32GB-2

iPhone 6s Plus 16GB cũ (đẹp 99%)

5.600.000

Lì xì thêm 1,000,000đ khi mua combo sức khỏe (iPhone + Apple Watch + Airpods)

636506509528306435_iphone6-32GB-2

iPhone 6s 128GB cũ (đẹp 99%)

Hết hàng

Lì xì thêm 1,000,000đ khi mua combo sức khỏe (iPhone + Apple Watch + Airpods)

636506509528306435_iphone6-32GB-2

iPhone 6s 16GB cũ (đẹp 99%)

5.600.000

Lì xì thêm 1,000,000đ khi mua combo sức khỏe (iPhone + Apple Watch + Airpods)

636506509528306435_iphone6-32GB-2

iPhone 6s Plus 32GB cũ (đẹp 99%)

6.400.000

Lì xì thêm 1,000,000đ khi mua combo sức khỏe (iPhone + Apple Watch + Airpods)

636506509528306435_iphone6-32GB-2

iPhone 6s 32GB cũ (đẹp 99%)

5.200.000

Lì xì thêm 1,000,000đ khi mua combo sức khỏe (iPhone + Apple Watch + Airpods)