iPhone XS Max/XS

636748771945393060_iPhone-Xs-Max-gold

iPhone Xs Max 64GB cũ (đẹp 99%)

23.800.000

Giảm thêm 1.000.000VNĐ khi mua combo Apple Watch + Airpods.

636748771945393060_iPhone-Xs-Max-gold

iPhone Xs Max 256GB cũ (đẹp 99%)

27.200.000

Giảm thêm 1.000.000VNĐ khi mua combo Apple Watch + Airpods.

636748771945393060_iPhone-Xs-Max-gold

iPhone Xs Max 512GB cũ (đẹp 99%)

Hết hàng

Giảm thêm 1.000.000VNĐ khi mua combo Apple Watch + Airpods.

636748771945393060_iPhone-Xs-Max-gold

iPhone Xs 64GB cũ (đẹp 99%)

22.500.000

Giảm thêm 1.000.000VNĐ khi mua combo Apple Watch + Airpods.

636748771945393060_iPhone-Xs-Max-gold

iPhone Xs 256GB cũ (đẹp 99%)

Hết hàng

Giảm thêm 1.000.000VNĐ khi mua combo Apple Watch + Airpods.