Samsung Galaxy J2

636788528961819656_j2core

Samsung Galaxy J2 Core

2.390.000

Cơ hội trúng 600 Chỉ Vàng 9999

636184237905205811_samsung-galaxy-j2-prime-4

Samsung Galaxy J2 Prime

2.290.000

Cơ hội trúng 600 Chỉ Vàng 9999