Sony

xperia-xz-800x800 12 tháng BH 1 sim

Điện thoại Sony Xperia XZs (1 sim)

3.700.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

Mac8_Sony_Xperia_XZ2_2_sim_dual_sim_002 12 tháng BH 1 sim

Điện thoại Sony Xperia XZ2 (1 sim)

7.300.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

Mac8_Sony_Xperia_XZ2_2_sim_dual_sim_002 12 tháng BH 2 sim

Điện thoại Sony Xperia XZ2 (2 sim)

8.000.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

xperia-xz-800x800 12 tháng BH 1 sim

Điện thoại Sony Xperia XZ (1 sim)

2.900.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

xperia-xz-800x800 12 tháng BH 2 sim

Điện thoại Sony Xperia XZ (2 sim) – 99%

3.700.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

Sony-Xperia-XZ-Premium-600x600 12 tháng BH 1 sim

Điện thoại Sony Xperia XZ Premium (1 sim) – 99%

5.900.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

41w4c8QbcGL-600x600 12 tháng BH Hết hàng

Điện thoại Sony Xperia z5 (2 sim) – 99%

2.500.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

41w4c8QbcGL-600x600 12 tháng BH Mới về

Điện thoại Sony Xperia z5 (1 sim) – 99%

1.990.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

PF31_Product_image_1320x1320-357104f29ebea39cadb36d9934236790-600x600 12 tháng BH Mới về

Điện thoại Sony Xperia XZ1 (1 sim) – 99%

5.900.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

PF31_Product_image_1320x1320-357104f29ebea39cadb36d9934236790-600x600 12 tháng BH Mới về

Điện thoại Sony Xperia XZ1 (2 sim) – 99%

6.300.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng

Sony-Xperia-XZ-Premium-600x600 12 tháng BH Mới về

Điện thoại Sony Xperia XZ Premium (2 sim) – 99%

6.700.000

Tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 5000mAH Gen 2018 hoặc nâng bảo hành 12 tháng