XZ1

PF31_Product_image_1320x1320-357104f29ebea39cadb36d9934236790-600x600 12 tháng BH Mới về

Điện thoại Sony Xperia XZ1 (1 sim) – 99%

6.000.000

COD toàn quốc, tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 10,000mAh Gen 2018

PF31_Product_image_1320x1320-357104f29ebea39cadb36d9934236790-600x600 12 tháng BH Mới về

Điện thoại Sony Xperia XZ1 (2 sim) – 99%

6.200.000

COD toàn quốc, tặng kèm sạc dự phòng Xiaomi 10,000mAh Gen 2018