Z5

41w4c8QbcGL-600x600

Điện thoại Sony Xperia z5 (2 sim) – 99%

1.890.000

chưa có đánh giá

Sản phẩm đẹp 99%, bảo hành đầy đủ 06 tháng

41w4c8QbcGL-600x600

Điện thoại Sony Xperia z5 (1 sim) – 99%

1.590.000

chưa có đánh giá

Sản phẩm đẹp 99%, bảo hành đầy đủ 06 tháng

0