Có tạo có thêm có sử dụng thì chắc chắn khi bạn đã tìm được một nửa còn lại bạn cũng nên tìm cách xoá tài khoản hẹn hò trên Facebook.

Ssau khi thực hiện thao tác xoá, Facebook sẽ xoá toàn bộ dữ liệu Hẹn hò của bạn đã tạo trước đây và không thể khôi phục được.

Bước 1: Đầu tiên bạn mở ứng dụng Facebook chọn vào Hẹn Hò.

​Chọn vào chức năng hẹn hòChọn vào chức năng hẹn hò

Bước 2: Chọn biểu tượng như hình để vào giao diện Cài đặt hẹn hò.

​Vào cài đặt hẹn hòVào cài đặt hẹn hò

Bước 3: Xoá hồ sơ.

​Xoá hồ sơXoá hồ sơ

Bước 4: Đọc kỹ thông tin sau đó chọn Xoá hồ sơ.

​Xoá hồ sơXoá hồ sơ

Như vậy rất nhanh chóng bạn đã có thể huỷ đi hồ sơ hẹn hò kết bạn, sau một thời gian sử dụng cũng như đã tìm được đúng đối tượng của mình.