Surface Store

1-3 - 4.4%

SURFACE PRO 6 2018 INTEL CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (LIKE NEW)

22.500.000 21.500.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 21.8%

SURFACE PRO 6 2018 INTEL CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

46.000.000 35.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 33.3%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (LIKE NEW)

60.000.000 40.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 23.5%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 16GB SSD 1TB (NEW)

72.000.000 55.090.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 19.6%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

46.000.000 36.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 22.7%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (NEW)

60.000.000 46.390.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 18.2%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

33.000.000 26.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 7.1%

SURFACE PRO 6 2018 INTEL CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

28.000.000 26.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 5.7%

SURFACE PRO 6 CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (NEW)

22.990.000 21.690.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 7.2%

SURFACE PRO 2017 CORE I5 RAM 4GB SSD 128GB BẢN LTE (NEW)

29.000.000 26.900.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 11.9%

SURFACE PRO 2017 CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB BẢN LTE (NEW)

38.500.000 33.900.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 17.7%

SURFACE PRO 2017 CORE I7 RAM 16GB SSD 1TB (NEW)

58.190.000 47.900.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 12.8%

SURFACE PRO 2017 CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (NEW)

48.190.000 42.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 19%

SURFACE PRO 2017 CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB ( LIKE NEW)

42.000.000 34.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 17.3%

SURFACE PRO 2017 CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

35.900.000 29.690.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 26.5%

SURFACE PRO 2017 CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB ( LIKE NEW)

34.000.000 24.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 21.5%

SURFACE PRO 2017 CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

28.900.000 22.690.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 25%

SURFACE PRO 2017 CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

28.000.000 20.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 14.6%

SURFACE PRO 2017 CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (NEW)

23.990.000 20.490.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

SURFACE-PRO-2017-CORE-M-RAM-4GB-SSD-128GB-LIKE-NEW - 14.5%

SURFACE PRO 2017 CORE I5 RAM 4GB SSD 128GB (NEW)

22.100.000 18.900.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ