Surface Book

6 - 23.7%

SURFACE BOOK 1 CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (LIKE NEW)

38.000.000 28.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

6 - 35%

SURFACE BOOK 1 CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB ( LIKE NEW)

36.900.000 23.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

6 - 27.6%

SURFACE BOOK 1 CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

29.000.000 20.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

6 - 30.1%

SURFACE BOOK 1 CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (LIKE NEW)

25.590.000 17.890.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ