Surface Book 2

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600

SURFACE BOOK 2 15 INCH CORE I7 RAM 16GB SSD 1TB (LIKE NEW)

55.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I7 RAM 16GB 1TB (LIKE NEW)

48.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 7.9%

SURFACE BOOK 2 15 INCH CORE I7 RAM 16GB 1TB (NEW)

85.800.000 78.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 10.3%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I7 RAM 16GB 1TB (NEW)

76.890.000 68.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 16.9%

SURFACE BOOK 2 15 INCH CORE I7 RAM 16GB 512GB (NEW))

82.990.000 68.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 14.5%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I7 RAM 16GB 512GB (NEW)

70.190.000 59.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 13.9%

SURFACE BOOK 2 15 INCH CORE I7 RAM 16GB 256GB (NEW)

70.990.000 61.090.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 22.4%

SURFACE BOOK 2 15 INCH CORE I7 RAM 16GB 512GB (LIKE NEW)

66.990.000 51.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 22.4%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (LIKE NEW)

57.990.000 44.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 19.6%

SURFACE BOOK 2 15 INCH CORE I7 RAM 16GB SSD 256GB (LIKE NEW)

55.990.000 44.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 11.3%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

42.150.000 37.390.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 6%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (NEW)

35.000.000 32.900.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 13%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

55.190.000 47.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 7%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

32.150.000 29.900.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1543143906_32018_11_25_user3_1-600x600 - 30.4%

SURFACE BOOK 2 13 INCH CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (LIKE NEW)

35.900.000 24.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ