Surface Pro 4

1-2 - 12.5%

SURFACE PRO 4 CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

32.000.000 28.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 17.4%

SURFACE PRO 4 CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (LIKE NEW)

34.000.000 28.090.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 17.2%

SURFACE PRO 4 CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

29.000.000 24.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 7.1%

SURFACE PRO 4 CORE I7 RAM 16GB SSD 256GB (LIKE NEW)

27.990.000 25.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 8%

SURFACE PRO 4 CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

24.990.000 22.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 17.2%

SURFACE PRO 4 CORE I5 RAM 4GB SSD 128GB (LIKE NEW)

18.000.000 14.900.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 21.1%

SURFACE PRO 4 CORE I5 RAM 8G SSD 256GB (LIKE NEW)

24.200.000 19.090.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 13.6%

SURFACE PRO 4 CORE I5 RAM 4GB SSD 128GB (NEW)

22.000.000 19.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-2 - 15.2%

SURFACE PRO 4 CORE M3 RAM 4GB SSD 128GB (LIKE NEW)

16.500.000 13.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ