Surface Pro 6 ( Pro 2018 )

1-3 - 4.4%

SURFACE PRO 6 2018 INTEL CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (LIKE NEW)

22.500.000 21.500.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 21.8%

SURFACE PRO 6 2018 INTEL CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

46.000.000 35.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 33.3%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (LIKE NEW)

60.000.000 40.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 23.5%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 16GB SSD 1TB (NEW)

72.000.000 55.090.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 19.6%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

46.000.000 36.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 22.7%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I7 RAM 16GB SSD 512GB (NEW)

60.000.000 46.390.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 18.2%

SURFACE PRO 6 INTEL CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (NEW)

33.000.000 26.990.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 7.1%

SURFACE PRO 6 2018 INTEL CORE I5 RAM 8GB SSD 256GB (LIKE NEW)

28.000.000 26.000.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ

1-3 - 5.7%

SURFACE PRO 6 CORE I5 RAM 8GB SSD 128GB (NEW)

22.990.000 21.690.000

Bảo hành 06 tháng với máy cũ