airdrop

no_img

Airdrop : Cách gửi ảnh và dữ liệu qua Airdrop

AirDrop là tính năng chia sẻ nội dung giữa các thiết bị sử dụng hệ điều hành do Apple phát triển với nhau thông qua kết nối Bluetooth hay wifi. Tính năng AirDrop vốn được trang bị trên hệ điều hành máy tính Mac OS X Lion (10.7) trước, sau đó đã được Apple tích […]

mac8 mac8 | 188 | , , ,

0