airplay

airplay-2-iphone-ipad-fptshop-02

iPhone & iPad: Cách dùng AirPlay 2 để kết nối nhiều thiết bị

AirPlay là một tính năng thú vị trên iPhone và iPad cho phép bạn kết nối với các thiết bị hỗ trợ. Bài viết sẽ chia sẻ cho bạn cách để kết nối nhiều thiết bị hơn.

Avatar vietsmiler | 49 | , ,