password

iPhone-X-1Password-fptshop-01

iOS 12: Tự động điền mật khẩu cho ứng dụng bên thứ ba

iOS 12 đã cho phép người dùng quản lý mật khẩu của bên thứ 3 với chức năng tương tự như iCloud Keychain. Bạn có thể xem cách sử dụng chúng qua bài viết.

Avatar vietsmiler | 33 | ,