XSMaxgold

iphone-x-camera-fptshop-01

iPhone: Cách chỉnh cài đặt camera để quay video 4K

Bạn đang tìm cách tận dụng tùy chọn quay video 4K chất lượng cao với iPhone? Bài viết sẽ hướng dẫn cho bạn biết cách thay đổi cài đặt để làm được điều đó.

vietsmiler vietsmiler | 179 | , , , , , ,

0