Đối với hầu hết các ứng dụng, việc gỡ cài đặt đồng nghĩa với việc bạn sẽ xoá hết dữ liệu có trong ứng dụng đó. Tuy nhiên, Android 10 cho phép các nhà phát triển cung cấp tuỳ chọn sao lưu dữ liệu đó lại.

Khi bạn thực hiện xoá ứng dụng từ màn hình chính hoặc trong cài đặt, một hộp thoại sẽ xuất hiện với tuỳ chọn lưu lại dữ liệu của ứng dụng đó sau khi xoá. Nếu bạn chọn lưu dữ liệu của ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại ứng dụng này trong tương lai mà không cần thực hiện đăng nhập hay mất đi cuộc hội thoại hoặc level game từ thời điểm xoá.

Hiện đang có rất ít ứng dụng có thể tận dụng tính năng này của Android 10. Theo Android Police, chỉ có WhatsApp và ASR Voice Recorder là có tuỳ chọn lưu ứng dụng khi xoá, nhưng chắc chắn rằng những ứng dụng khác sẽ sớm được tích hợp trong tương lai.

Lưu dữ liệu ứng dụng trên Android 10Hai ứng dụng WhatsApp và ASR hỗ trợ lưu dữ liệu khi xoá ứng dụng trên Android 10

Về cơ bản, các ứng dụng có thể lưu dữ liệu của chúng ở ba vị trí trên điện thoại, một được lưu tại vị trí đặc biệt yêu cầu quyền root để truy cập, thứ hai được lưu dưới dạng dữ liệu có thể truy cập với quyền phù hợp và thứ ba được lưu trong bộ lưu trữ mà người dùng có thể truy cập trên điện thoại. Khi bạn thực hiện gỡ ứng dụng, 2 vị trí lưu sau cùng sẽ bị xoá, vị trí thứ nhất vẫn được lưu lại và nếu muốn thì bạn phải tự xoá chúng đi.

Thật tuyệt vời khi bạn muốn cài đặt lại một ứng dụng nào đó mà không cần đặt lại mọi thứ đã lưu từ ứng dụng cũ. Nhưng lưu ý rằng nếu bạn chọn lưu dữ liệu khi xoá, bạn sẽ phải root thiết bị để xoá mọi dữ liệu liên quan đến ứng dụng đó, hoặc bạn có thể cài đặt lại ứng dụng sau đó gỡ cài đặt đầy đủ.

Bạn thấy tính năng mới này của Android 10 hữu ích chứ?