Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia chương trình đặt hàng Keychron K8

Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của bạn

Để tiến hành đặt cọc, bạn vui lòng bấm vào nút sau để đến trang thanh toán. Bạn sẽ cần đặt cọc 500.000 VNĐ để có thể nhận được ưu đãi cho đợt mở bán đầu tiên. Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng, vui lòng bấm link sau để đặt cọc.

Đặt cọc ngay

Mac8 cam kết

100%

Đảm bảo chất lượng

99%

Hài lòng về Mac8

Nếu bạn muốn chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản theo tài khoản bên dưới:
- Techcombank: Lê Hoàng | STK: 19020407140011 
Cú pháp: Ten + SDT + KeyChron Mã
Ví dụ: A Hùng 09xxxxxxx Keychron J3
Hoặc chi tiết hơn về thanh toán, vui lòng click vào đây: https://mac8.vn/thanh-toan

1.390.000 VNĐ

1.790.000 VNĐ

Mã sản phẩm

Giá mở bán

Giá bình thường

Phiên bản

K8 Led nhựa đơn

Gateron Red Switch - A1

1.390.000 VNĐ (-400k)

1.790.000 VNĐ

Gateron Blue Switch - A2

1.390.000 VNĐ (-400k)

1.790.000 VNĐ

Gateron Brown Switch - A3

1.390.000 VNĐ (-400k)

1.790.000 VNĐ

K8 bản nhôm LED RGB

Gateron Red Switch - C1

1.690.000 VNĐ (-500k)

2.190.000 VNĐ

Gateron Blue Switch - C2

1.690.000 VNĐ (-500k)

2.190.000 VNĐ

Gateron Brown Switch - C3

1.690.000 VNĐ (-500k)

2.190.000 VNĐ

K8 bản nhôm LED RGB (Hotswap)

Gateron Red Switch - J1

1.790.000 VNĐ (-500k)

2.290.000 VNĐ

Gateron Blue Switch - J2

1.790.000 VNĐ (-500k)

2.290.000 VNĐ

Gateron Brown Switch - J3

1.790.000 VNĐ (-500k)

2.290.000 VNĐ

BẢNG CHÀO GIÁ CÔNG KHAI KEYCHRON K8

1.390.000 VNĐ

Mã sản phẩm

Giá Pre-order

Giá bình thường

Phiên bản

Gateron Red Switch - A1

1.390.000 VNĐ

1.790.000 VNĐ

Gateron Blue Switch - A2

1.390.000 VNĐ

1.790.000 VNĐ

Gateron Brown Switch - A3

1.390.000 VNĐ

1.790.000 VNĐ

Gateron Red Switch - C1

1.690.000 VNĐ

2.190.000 VNĐ

Gateron Blue Switch - C2

1.690.000 VNĐ

2.190.000 VNĐ

Gateron Brown Switch - C3

1.690.000 VNĐ

2.190.000 VNĐ

Gateron Red Switch - J1

1.790.000 VNĐ

2.290.000 VNĐ

Gateron Blue Switch - J2

1.790.000 VNĐ

2.290.000 VNĐ

Gateron Brown Switch - J3

1.790.000 VNĐ

2.290.000 VNĐ

K8 Led nhựa đơn

K8 bản nhôm LED RGB

K8 bản nhôm LED RGB (Hotswap)