Phòng Nhân Sự sẽ xem xét thông tin của các bạn ứng viên, sau đó gọi điện thông báo lịch hẹn phỏng vấn đến ứng viên.

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING

Tuyển dụng - Marketing

Nơi tuyển: Tp. Hà Nội

01:48 07/01/2019120 lượt xem