Phòng Nhân Sự sẽ xem xét thông tin của các bạn ứng viên, sau đó gọi điện thông báo lịch hẹn phỏng vấn đến ứng viên.

Tuyển dụng 02 Kế toán nội bộ

Tuyển dụng - Kế toán bán hàng

Nơi tuyển: Tp. Hà Nội

11:37 22/03/201920

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING

Tuyển dụng - Marketing

Nơi tuyển: Tp. Hà Nội

01:48 07/01/2019151