Ngoài danh bạ thì có thể hình ảnh là dữ liệu rất quan trọng với người dùng điện thoại. Nếu chẳng may mà bị xóa hết thì làm cách nào để khôi phục ảnh đã xóa trên Android?

Sau đây bạn có thể tham khảo một số cách có thể khôi phục ảnh đã xoá trên Android.

Khôi phục ảnh đã xóa trên Samsung

Mặc định ứng dụng Bộ sưu tập của Samsung có tính năng khôi phục ảnh đã xoá. Bạn có thể tham khảo các thao tác trong bài viết Hướng dẫn khôi phục ảnh đã xóa trên Samsung để lấy lại hình ảnh của mình.

Khôi phục ảnh đã xoá trên Android với Google Photo

Hầu hết các điện thoại Android hiện nay đều có ứng dụng Google Ảnh mặc định trên máy. Với Google Ảnh bạn hoàn toàn có thể khôi phục ảnh đã xoá theo bài viết Hướng dẫn khôi phục ảnh đã xoá trên Android với Google Photo.

Sử dụng DiskDigger để khôi phục hình ảnh

Một ứng dụng trên Android hỗ trợ khôi phục lại các hình ảnh đã xoá trong thời gian gần khá là tốt. Bạn có thể tham khảo trong bài viết tại dây.

Mình đã giới thiệu đến các bạn cách để khôi phục ảnh đã xoá trên Android. Chúc các bạn thành công.